top of page

Group

Public·7 members

Hulya Yazar Yetmedi Mi [ В Arda Muzik ] 'LINK'


O bölgede yaşananlarda ne Türkiye ne de Azerbaycan sorumludur. Bilakis sorumlu olan Ermeni diasporasının kendisidir. Söz konusu yazarlar utanmadan, dünyanın her yerindeki insanlara ve uluslararası tıp camiasındaki meslektaşlarına Karabağ'daki savaşa ve insani felakete karşı seslerini yükseltme çağrısında bulunurken; 1,5 milyon Azerbaycan Türkü topraklarından edildiğinde ve Hocalı'da binlerce insan katledilirken ne tesadüf ki sessizliklerini korumaktaydılar.
Hulya Yazar Yetmedi Mi [ В© Arda Muzik ]Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesi'nde öğrenci iken Selanik'te birkaç idealist öğretmen ve yazar tarafından çıkarılan Çocuklara Rehber Dergisi'nin öğrenciler için düzenlenen matematik problemleri yarışmasına katılırdı. En büyük eğlencesi karışık matematik sorularını çözmek olan Mustafa Kemal, katıldığı yarışmalarda her defasında da kazananlardan biriydi. 041b061a72


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page